Víno pod hviezdami Run

Víno pod hviezdami Run 2019

2. Ročník crossového behu vinicami a lesmi Malých Karpát v Pezinku

Počas podujatia Víno pod hviezdami bude prebiehať aj tento rok bežecká súťaž po malokarpatských vinohradoch.

Termín konania behu:
10.8.2019, sobota od 13:30 – 17:00 hod.

Prihlasovanie a registrácia bežcov
Online: do 7.8.2019
https://www.kril.sk/registracia/vphr

Registrácia Víno pod hviezdami run

Štartovné:
10,00 € (on-line pred pretekmi)
12,00 € (na mieste v deň pretekov) osobne počas prezentácie pred behom

Štart a cieľ:
Pezinské vinohrady v lokalite Stará Hora (Lúka za areálom Rozálky)

Štart behu hlavnej kategórie: 15:10 hod. 

Štart behu so psom: 15:00 hod. 

Dĺžka trate: 8 km 

Mapa trate:

Prevýšenie trate:

Prezentácia a vyzdvihnutie si štartových čísiel:
13:30 h – 14:45 hod.

Kategórie: 
– Muži bez rozdielu veku
– Ženy bez rozdielu veku
– Beh so psom

Účastnícky limit:
300 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným. 

Časový limit: 1:30 hod od štartu behu.

Štartový balíček zahŕňa: 
– štartové číslo
– občerstvenie v cieli a na trati
– čip na meranie času (čip bude umiestnený na štartovom čísle)
účastnícku medailu

Meranie časov a výsledky:
Meranie času zabezpečuje časomiera KRIL pomocou čipov. 
Čip je umiestnený na zadnej strane štartového čísla. Štartové číslo spolu s čipom získa pretekár na prezentácii. 
Štartové číslo ani čip sa nevracajú.

Vyhlasovanie výsledkov: 16:30 hod.

Vecné ceny:
Prvé tri ženy a prví traja muži jednotlivých behov získajú vecné ceny. 

Informácie:
Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať tu na tejto stránke.

Šatne a úschovňa: V priestoroch štartu behu.

WC: Využite toalety v priestoroch konania behu.

Tešíme sa na každú vínnu mušku so športovým duchom 🙂

Sledujte samostatnú udalosť behu na Facebook-u
https://www.facebook.com/events/520251658486154/