Vinárstvo Dubovský & Grančič

Vinárstvo Dubovský & Grančič zo Svätého Jura

TÁTO VINÁRSKA DVOJICA SA ZAMERALA JEDNOZNAČNE NA KVALITUA TO NIELEN V PIVNICI, ALE AJ VO VINICI.

Bohumil Dubovský a Miloš Grančič pochádzajú z vinárskych rodín. Starí rodičia pánaDubovského mali už pred prvou svetovou vojnou krásny, takmer hektárový terasovývinohrad nad Svätým Jurom. V časoch združstevňovania im bol odobratý a ako náhradu dostali iný, ale na veľmi ťažko dostupnom mieste. Napriek tomu za niekoľko rokovaj na takejto polohe dokázali vypestovať kvalitné hrozno.

Vinárstvo Dubovský & Grančič

Predkovia Miloša Grančiča boli tiež spojení s vínom, čo dokladujú aj historické záznamy až z roku 1740. Na Slovensku nie je veľa vinárstiev, ktoré by mali tak hlboké vinohradnícke a vinárske korene.Miloš s Bohušom sa poznali už od detstva, v neskoršom veku ich spojilo hlavne víno. V roku 2003 sa rozhodli, že skúsia urobiť niekoľko sto litrov vína spolu. Víno sa podarilo, a tak v nasledujúcom roku zvýšili produkciu. Nakoniec sa v roku 2005 rozhodli založiť si spoločné vinárstvo.

Základom ich stratégie bolo robiť víno iba z hrozna dopestovaného vo Svätom Jure. Všetko svoje úsilie preto venovalirozvoju vinohradov. Doteraz sa im podarilo získať dvanásť hektárov parciel v okolí Svätého Jura. Časť z nich vlastnia, zvyšok si prenajímajú. Časom zistili, že modrým odrodám predsa len vyhovuje trochu teplejšie podnebie, preto odrody Dunaj a Cabernet Sauvignon nakupujú zo Svodína.