Vinárstvo VVDP Karpaty

Vinárstvo VVDP Karpaty z Grinavy

Vinári na Víno pod hviezdami ⭐🍷🍇

🍷VVDP Karpaty🍷

VÍNO Z MALÝCH KARPÁT, VÍNO PRE VŠETKÝCH

Vinohradnícko-vinárske družstvo podielnikov KARPATY je najväčším producentom hrozna v oblasti Pezinka.

Na úpätiach Malých Karpát obhospodaruje vyše 180 ha viníc v rôznej odrodovej skladbe. Časť produkcie hrozna spracúva vo svojej pivnici a finálny produkt – víno ponúka vo svojej predajni. Kvalitné odrodové vína s prívlastkom, ktoré získavajú ocenenia na domácich i zahraničných výstavách vín, si nachádzajú konzumentov medzi milovníkmi vína.

VVDP KARPATY v Pezinku – Grinave vzniklo v roku 1995 z vôle 147 zakladajúcich členov – podielnikov, i keď mnoho by napovedalo tomu, že jeho predchodcami sú Jednotné roľnícke družstvo Myslenice alebo Poľnohospodárske družstvo Grinava . V súčasnosti má družstvo 96 členov.

Grinave patril v minulosti primát najväčšieho producenta viničových sadeníc v Československu – v rokoch 1966 – 1978 to bolo 1,5 mil. štepencov ročne.

Súčasný manažment družstva na čele s predsedom Ing. Vladimírom Baričičom, pokračuje v šlapajách jeho predchodcov Dpt. Augustína Krasňanského a Ing. Jána Satka CSc.

V pestovaní hrozna a výroby vína súčasný agronóm špecialista Ing.Lukáš Krasňanský a vedúci pivnice Vladimír Mezei nezahanbia svojich predchodcov Jána Fišera, Jozefa Domana alebo Ignáca Sváteka.

Družstvo obhohospodaruje 183 ha vinohradov, ktoré užíva na podklade nájmu. Na nich pestuje biele odrody ako Rizling vlašský, Rizling rýnsky, Veltlínske zelené, Silvánske zelené, Muller- Thurgau, Iršay Oliver, Kerner, Tramín červený a modré odrody Frankovka, Neronet, Cabernet sauvignon, Dornfelder, Domina.

Dvadsať percent dopestovaného hrozna a pivničnými majstrami Vladimírom Mezeiom a Jánom Mezeiom vyškoleného vína družstvo predáva ako fľašované značkové vína a výberové vína s prívlastkom vo vlastnej predajni.

Ostatnú produkciu hrozna družstvo predáva dlhodobým zmluvným partnerom ako surovinu pre ich finálne výrobky – Víno Jano, Matyšák a iný drobný odberatelia. Ročná produkcia hrozna predstavuje cca 1200 ton.

Kvalitným vínom boli v minulosti zásobované i vlastné vinárne – Vináreň pod hradbami v Pezinku i vináreň Slovanský dúm v Prahe.

Družstvo je členom združenia Malokarpatská vinná cesta a aktívne sa zúčastňuje na poriadaných podujatiach – Pezinské vinné trhy, Dni otvorených pivníc, Pezinské vinobrania a iné.