Vstupenky

Piatkový hudobný program

⭐ BILLY BARMAN
⭐ MUSIC BOX PROJECT (LENKA PIEŠOVÁ)
⭐ WETFLOOR
⭐ LENKA MACHCINÍKOVÁ & BAND

Sobotný hudobný program

⭐ HELENINE OČI
⭐ POLEMIC
⭐ MARTIN CÍSAR
⭐ SAYMI


Oba dni vám podujatie bude tiež spríjemňovať
⭐ FUNNY FELLOWS
⭐ ĽUDOVÁ HUDBA ANDREJA ZÁHORCA


Cena lístka na jedeň deň je v predpredaji 25 eur. Vstupenka zahŕňa degustačný pohár, 10 degustačných lístkov a pásku na ruku. Vstup do areálu bude umožnený iba s platnou vstupenkou.

Cena lístka na mieste bude 30 eur.

Deti do 14 rokov vrátane majú vstup v sprievode dospelej osoby zadarmo.

Pre osoby nad 15 rokov a nekonzumentov vína je možné zakúpiť si lístok iba na mieste v cene 25 eur (bez pohára na víno a degustačných lístkov).

Cena vstupenky pre osoby so zdravotným postihnutím (ZŤP) je 15 eur a je možné ju zakúpiť v predpredaji (piatok alebo sobota) alebo na mieste.
V prípade ZŤP so sprievodom (ZŤP-S), je potrebné si zakúpiť vstupenku ZŤP, sprievod si zakupuje vstupenku podľa aktuálneho cenníka. Vstupenky pre sprievod sa budú predávať výlučne na mieste ku ZŤP vstupenke. Po predložení zakúpenej vstupenky ZŤP a preukazu ZŤP-S, si sprievod zakúpi vstupenku za cenu 30 eur pre konzumentov / 25 eur pre nekonzumentov. Vstupenky pre sprievod sa budú predávať aj po naplnení kapacity podujatia.

Vyššie uvedené (okrem prípadu “deti do 14 rokov” a “sprievodcu ku ZŤP-S”) platí len v prípade, ak nebude naplnená kapacita podujatia.

Kvôli obmedzeným kapacitám odporúčame zakúpiť si lístky v predpredaji.

Zaplatené vstupné na podujatie sa nevracia, vstupenka je nenávratná. Viac infromácií v obchodných podmienkach.


Zbystrite pozornosť, v súvislosti s ochorením COVID-19:
Podujatie podlieha zmenám na základe platnej legislatívy a uskutoční sa za dodržania podmienok a nariadení zo strany príslušných orgánov verejnej správy.

V súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 v prípade, ak opatrenia Úradu verejného zdravotníctva neumožnia uskutočnenie podujatia Víno pod hviezdami 2021 v termíne 6. 8. 2021 a 7. 8. 2021 zakúpené vstupenky budú automaticky prenesené na nasledujúci ročník podujatia Víno pod hviezdami 2022.