Ste hviezdy. Ďakujeme!

Všetkým, ktorí včera prišli, by sme touto cestou radi poďakovali.

Veľmi nás mrzí, že búrka nám prekazila hudobnú produkciu. Každopádne aj po búrke sa vytvorila, vďaka vám, výborná atmosféra za čo vám ďakujeme. 

Spolu s vaším pričinením sa nám aj tento rok podarilo uskutočniť krásne podujatie v náručí prírody. Za asistencie lokálny aj hosťujúcich vinárov, predajcov chutného jedla a samozrejme vašej prítomosti, sme si mohli vychutnať čarovnú atmosféru, ktorú nám otvárajú vinice a vinohrady nad Pezinkom.

S veľkou radosťou už teraz odpočítavame dni do ďalšieho, štvrtého ročníka, Vína pod hviezdami 2020!

Vidíme sa opäť o rok, 15. augusta 2020!

P.S.: Potvrďte prosím svoju účasť na novej Facebook-ovej udalosti:
https://www.facebook.com/events/420674858799787/