Užitočné informácie

Užitočné informácie

Otvorenie 

V sobotu sa dvere podujatia otvoria o 15:00 a zatvoria v nedeľu o 1:00.

Vstup na podujatie

Tento rok je vstup na podujatie spoplatnený sumou 8 €, každý návštevník dostane pásku na ruku. Návštevníci ktorí si zakúpia degustačný balíček majú vstup na podujatie v cene balíčka.
Zaplatené vstupné na podujatie sa nevracia, vstupenka je nenávratná a nevymieňa sa.

Degustacia vína a predaj fliaš len za lístky!

Vinári vám budú nalievať víno (degustačné vzorky) a predávať fľaše vína len za degustačné lístky, nie za peniaze. Degustačné lístky si je možné zakúpiť v ktoromkoľvek predajnom stánku so vstupenkami. Stánky, v ktorých je možné zakúpiť si vstupenky a degustačné lístky, sú vyznačené na oficiálnej mape podujatia. Každý návštevník, ktorý chce degustovať víno si musí zakúpiť vstupenku, ktorá obsahuje degustačný balíček. Súčasťou tohto balíčku je páska na ruku, pohár a 10 ks degustačných lístkov. 
Pozor, pásky na ruku pre degustujúcich sú inej farby ako pásky pre ostatných návštevníkov. Do vlastných, prinesených pohárov vinári nenalievajú.
Peniaze za zakúpené degustačné balíčky sa nevracajú, degustačné balíčky a lístky sú nenávratné a nevymieňajú sa späť za peniaze.

Gastronómia

V gastro stánkoch si občerstvenie kúpite za peniažky. Prosíme vás, aby ste všetky obaly a iné predmety použité pri jedení, zodpovedne separovali a vyhadzovali do nádob, ktoré sú na to určené. 

Stanovanie

Pre tých, ktorí radi nocujú pod holým nebom je vyhradené miesto, kde si môžete rozložiť stan. Stanové mestečko je vyznačené na oficiálnej mape podujatia a je k dispozícií od začiatku podujatia do nedelného doobedia. 
Upozorňujeme návštevníkov, že v stanovom mestečku nie je k dispozícii voda.

Parkovanie

Pre návštevníkov s autom je vyhradené parkovisko. Kapacita parkoviska je obmedzená. Poprosíme vás, aby ste boli ohľaduplní aj k ostatným návštevníkom podujatia a rešpektovali, že parkovisko je pre všetkých.

Doprava

Počas podujatia nie je zabezpečená kyvadlová doprava. Na podujatie a z neho sa je možne dopraviť taxíkom alebo prímeskou dopravou. Autobus premáva zo zastávky Pezinok Železničná stanica na zastávku Kupeckého ulica, ktorá sa nachádza najbližšie k miestu konania podujatia. Taktiež naopak. Bližšie informácie nájdete na podstránke o doprave

TAXI

Partnerom nášho podujatia Je V.I.P TAXI, ktoré je k dispozícií na tel. čísle 0910 191 919.

Pokyny pre návštevníkov

Na podujatie je zakázané vnášať zbrane, toxické a omamné latky. Prosím vás, aby ste v každej situácií brali ohľad aj na ostatných návštevníkov podujatia. Všetci sme sa prišli zabaviť.

Počasie

Podujatie sa koná za každého počasia s výnimkou prírodných katastrof. Organizátor nezodpovedá za vzniknuté prírodné katastrofy počas podujatia. 

Hygiena

Prenosne toalety budú rozmiestnené v areáli podujatia a aj v stanovom mestečku. 

Odpad

K dispozícii budú špeciálne smetné koše, farebne rozlíšené podľa druhu odpadu, budeme radi ak prispejete triedením svojou troškou k zlepšeniu separácie. Umiestnené budú v celom priestore podujatia a v stanovom mestečku a budú pravidelne vynášané. V rámci čistoty a spríjemnenia prostredia poprosíme vyhadzovať odpad do týchto nádob. Našou prioritou je ochrániť prírodu, ktorá hostí podujatie.

Iné informácie

Zakúpené degustačné balíčky, sú pri vstupe vymenené za označenie degustujúceho návštevníka podujatia – papierový náramok, pohár a 10 kusov degustačných lístkov. Za stratu, odcudzenie alebo poškodenie týchto vecí nenesie organizátor podujatia zodpovednosť. Pokiaľ účastník nebude mať označenie alebo toto bude poškodené, bude usporiadateľskou službou vyvedený z priestorov podujatia a bude od neho vymáhaná náhrada škody. Všetky označenia návštevníka – papierové náramky sú majetkom organizátora do ukončenia podujatia.

Organizátor podujatia nenesie zodpovednosť za osobné škody, stratu a zranenia vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbanlivosťou návštevníka alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb.

Zmena programu vyhradená.