Počasie

Podujatie sa koná za každého počasia s výnimkou prírodných katastrof. Organizátor nezodpovedá za vzniknuté prírodné katastrofy počas podujatia. 

Otvorenie 

Festival Víno pod hviezdami sa uskutoční dva dni v piatok 2. a v sobotu 3. augusta 2024 v pezinských vinohradoch. Brány podujatia sa v piatok otvoria o 15:00 a zatvoria sa o 1:00, v sobotu sa otvoria o 14:00 a zatvoria sa o 1:00.

Miesto podujatia

Festival sa uskutoční v priestoroch pezinských vinohradov, nad rybníkom a pod Starou horou. Najjednoduchšie sa na festival dostanete, ak prídete k Hotelu Rozálka, ktorý sa nachádza pár minút chôdze od miesta festivalu a následne budete postupovať podľa smerovacích šípok. Alebo si zadajte do navigácie priamo toto miesto, ktoré je pár metrov od vstupu na podujatie.

Vstup na podujatie

Cena vstupenky v predpredaji je 40€. Vstupenky sa budú predývať aj namieste, pokiaľ nedôjde k naplneniu kapacity podujatia. Vstupenka zahŕňa degustačný pohár, 10 degustačných lístkov a pásku na ruku. Vstup do areálu bude umožnený iba s platnou vstupenkou.

Deti do 14 rokov vrátane majú vstup v sprievode dospelej osoby zadarmo. Návštevníci od 15 do 17 rokov vrátane si zakupujú vstupné bez degustačného balíčka.

Kvôli obmedzeným kapacitám odporúčame zakúpiť si lístky v predpredaji.

Zaplatené vstupné na podujatie sa nevracia, vstupenka je nenávratná a nevymieňa sa.

Degustacia vína a predaj fliaš len za lístky

Vinári vám budú nalievať víno (degustačné vzorky) a predávať fľaše vína len za degustačné lístky, nie za peniaze. Degustačné lístky si je možné zakúpiť v ktoromkoľvek predajnom stánku so vstupenkami. Každý návštevník, ktorý chce degustovať víno, si musí zakúpiť vstupenku, ktorá obsahuje degustačný balíček. Súčasťou tohto balíčku je páska na ruku, pohár a 10 ks degustačných lístkov. 

Do vlastných, prinesených pohárov vinári nenalievajú.

Peniaze za zakúpené degustačné balíčky sa nevracajú, degustačné balíčky a lístky sú nenávratné a nevymieňajú sa späť za peniaze.

Gastronómia

V gastro stánkoch si občerstvenie kúpite za peniažky. Prosíme vás, aby ste všetky obaly a iné predmety použité pri jedení, zodpovedne separovali a vyhadzovali do nádob, ktoré sú na to určené. 

Parkovanie

Pre návštevníkov s autom je možné zaparkovať pred areálom Rozálka. Kapacita parkoviska je obmedzená. Poprosíme vás, aby ste boli ohľaduplní aj k ostatným návštevníkom podujatia a rešpektovali, že parkovisko je pre všetkých. Snažte sa nenechávať veľké medzery medzi zaparkovanými autami.

Doprava

Počas podujatia je zabezpečená kyvadlová doprava. Na podujatie a z neho sa je možné dopraviť taxíkom alebo prímestskou dopravou. Autobus premáva zo zastávky Pezinok Železničná stanica na zastávku Kupeckého ulica, ktorá sa nachádza najbližšie k miestu konania podujatia. Taktiež naopak.

Pokyny pre návštevníkov

Na podujatie je zakázané vnášať zbrane, toxické a omamné latky. Prosím vás, aby ste v každej situácií brali ohľad aj na ostatných návštevníkov podujatia. Všetci sme sa prišli zabaviť.

Stanovanie

Na podujatí nie je vyčlenené stanové mestečko, je však možné stanovať na priľahlej lúke.

Hygiena

Prenosné toalety budú rozmiestnené v areáli podujatia. V rámci areálu bude k dispozícii aj zdroj vody na umytie rúk, umiestnený pri prenosných toaletách spolu s bio degradovateľným mydom a rozprašovačom na dezinfekciu.

Odpad

K dispozícii budú špeciálne smetné koše, farebne rozlíšené podľa druhu odpadu, budeme radi ak prispejete triedením svojou troškou k zlepšeniu separácie. Umiestnené budú v celom priestore podujatia a v stanovom mestečku a budú pravidelne vynášané. V rámci čistoty a spríjemnenia prostredia poprosíme vyhadzovať odpad do týchto nádob. Našou prioritou je ochrániť prírodu, ktorá hostí podujatie.

Iné informácie

Zakúpené degustačné balíčky, sú pri vstupe vymenené za označenie degustujúceho návštevníka podujatia – papierový náramok, pohár a 10 kusov degustačných lístkov.

Za stratu, odcudzenie alebo poškodenie týchto vecí nenesie organizátor podujatia zodpovednosť. Pokiaľ účastník nebude mať označenie alebo toto bude poškodené, bude usporiadateľskou službou vyvedený z priestorov podujatia a bude od neho vymáhaná náhrada škody.

Všetky označenia návštevníka – papierové náramky sú majetkom organizátora do ukončenia podujatia.

Organizátor podujatia nenesie zodpovednosť za osobné škody, stratu a zranenia vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbanlivosťou návštevníka alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb.

Zmena programu vyhradená.